K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka pačios įstaigos.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo rezultatai skelbiami įstaigos interneto svetainėje.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė.

Atsparumo korupcijai lygis

Naujienos
Kalbos »