K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su VšĮ Klaipėdos vaikų ligonine sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 

Vidiniu kanalu galite pateikti informaciją apie pažeidimus VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

 

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus.

 

Pažeidimu yra laikoma įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje teikimo tvarkos apraše

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • tiesiogiai kompetentingam subjektui: teisininkui, tel.(846) 484160 arba atvykus nurodytu adresu (K.Donelaičio g.7, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai;
  • elektroninio pašto adresu pranesk@kvl.lt, kurį administruoja ligoninės teisininkas, rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą – Pranešimo forma;
  • steigėjui – Klaipėdos miesto savivaldybei – Pranešimo tvarka;
  • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
  • viešai.

Anonimiškai pasikonsultuoti dėl galimybės pranešti vidiniu informacijos kanalu galite su ligoninės teisininku tel. (846) 484160 arba atvykus nurodytu adresu (K.Donelaičio g.7, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.

 

  Asmens konfidencialumas bus saugomas nepriklausomai nuo tyrimo rezultatų.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmenims, pripažintiems pranešėjais Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Kalbos »