K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda
K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Projektai

VŠĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ ĮGYVENDINA EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „VAIKŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO  TAKŲ VIRUSINIAI SUSIRGIMAI“, pagal 2021-07-09 paramos sutartį Nr. 1S-243. Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės programą.

 

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė vykdo Europos Sąjungos finansuojamą projektą, kuriuo siekia pagerinti vaikų viršutinių kvėpavimo takų virusinių susirgimų diagnostiką ir gydymą. Įgyvendinant projektą VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė numato  įsigyti gydytojo otorinolaringologo darbo vietas, atnaujinti klinikinės diagnostinės laboratorijos įrangą.
Projekto metu bus parengtos 2 metodinės rekomendacijos efektyviai virusinių viršutinių kvėpavimo takų ligų diagnostikai, gydymui ir prevencijai.  Bus organizuojami mokymai  medicinos personalui bei pacientų tėvams / slaugantiems asmenims.
Europos sąjungos projekto „Vaikų kvėpavimo takų virusiniai susirgimai“ finansuojama suma VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei 459 432,43 Eur.
Projekto įgyvendinimo pradžia 2021-07-01.
Projekto trukmė 18 mėn.

https://international-partnerships.ec.europa.eu/index_en

Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už publikacijų turinį atsako tik VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje įgyvendinamas projektas „Specializuotų paslaugų vaikams kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje” (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0010).

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Vakarų Lietuvoje gyvenantiems vaikams.

Projekto tikslas prisideda prie Veiksmų programos 8 prioriteto priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas” tikslo siekimo – užtikrinti kokybiškas ir prieinamas ligų profilaktikos, ankstyvos ligų diagnostikos, gydymo bei sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, taikant kompleksines priemones, užtikrinti vaikams palankią, kokybišką bei veiksmingą sveikatos priežiūrą.

Siekiant pagrindinio projekto tikslo, iškeltas projekto uždavinys – pagerinti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės infrastruktūrą, atliekant naujo Konsultacinės poliklinikos pastato statybą ir įsigyjant paslaugų teikimui reikalingą įrangą.

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis – 1 657 607 eurų, ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis – 720 896 eurų.

Projektas įgyvendinamas 2019 -2021 metais.

Įgyvendinti projektai

Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 2011 – 2013 metais įgyvendino pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas” finansuojamą projektą „Dienos chirurgijos operacinių modernizavimas ir paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-097.

Projekto tikslas – projektu siekta pagerinti paliatyviosios pagalbos paslaugų kokybę ir efektyvumą, teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas aukštos kokybės dienos chirurgijos paslaugas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje.

Projekto uždaviniai

 • Modernizuoti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės dienos chirurgijos operacinių bloko ir paliatyviosios pagalbos palatą.

Skirtas finansavimas – 964 304,24 Lt, iš jų:

 • ES struktūrinių fondų – 819 658,60 Lt
 • Valstybės biudžeto lėšos – 144 645,64 Lt.

Rezultatai

Atliktas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės dienos chirurgijos operacinių bloko ir paliatyviosios palatos kapitalinis remontas.

Įsigyta moderni medicininė įranga dienos chirurgijos operacinių blokui ir paliatyviosios pagalbos palatai: narkozės aparatas, chirurgo darbo vieta, gyvybinių funkcijų monitoriai, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas, instrumentų plovimo mašina, defibriliatoriai, funkcinė lova kūdikiams, operacinis stalas, elektrokardiografas, chirurginiai instrumentai, infuzomatai, elektrochirurginis generatorius, infuzuojamų tirpalų šildytuvas, mobilus vežimėlis tvarsliavai ir medikamentams, sėdimas vežimėlis ligonių transportavimui, paciento perkėlimo lenta, laringoskopų rinkinys, vakuumo siurblys, medicininiai baldai, įeinama vonia su durimis, dušo vežimėlis, hematologiniai analizatoriai.

Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė 2009 – 2011 metais įgyvendino pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-02-V „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas” finansuojamą projektą „VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės skubios pagalbos traumų atvejais skyriaus ir operacinių bloko modernizavimas ir skubios medicininės pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas“, projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01-008.

Projekto tikslas – užtikrinti paslaugų traumatologiniams pacientams prieinamumą ir kokybišką asmens sveikatos priežiūrą, tobulinant teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti racionalų resursų panaudojimą.

Projekto uždaviniai

 • Modernizuoti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus Traumatologijos punkto ir Operacinio bloko infrastruktūrą;
 • Aprūpinti VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Operacinį bloką ir Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus Traumatologijos punktą reikiama medicinine įranga.

Skirtas finansavimas – 3 049 588,60 Lt, iš jų:

 • ES struktūrinių fondų – 2 592 150,31 Lt
 • Valstybės biudžeto lėšos – 457 438,29 Lt.

Rezultatai

Atliktas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės Operacinio bloko  ir Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus Traumatologijos punkto patalpų rekonstravimas.

Įsigyta medicininė įranga ir medicininiai baldai Operaciniam blokui ir Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus Traumatologijos punktui.

Norway Suspends EEA, Norway Grants To Hungary – Daily News Hungary Flag of Lithuania - Wikipedia

2010 metais įgyvendino Norvegijos finansinių mechanizmų paramos (Pavienių projektų kvietimas Nr.2/EEE/NOR, projekto Nr.LT0091) projektą „Skubiosios konsultacinės pagalbos ir reanimacijos-intensyviosios terapijos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje“.

Pagrindinis projekto tikslas – mažinti Lietuvos Respublikos socialinius ir ekonominius skirtumus gerinant vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje.

 Projekto rezultatai:

 • Atliktas KVL Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriaus patalpų remontas
 • Įsigyta medicininė įranga KVL Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriui.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės

 • Klaipėdos apskrities kūdikiai ir vaikai bei jų tėvai;
 • Telšių apskrities kūdikiai ir vaikai bei jų tėvai;
 • Tauragės apskrities kūdikiai ir vaikai bei jų tėvai;
 • VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės darbuotojai.

Bendras projekto biudžetas – 1 511 666,92 Lt, iš kurių:

 • KVL piniginis įnašas – 34 769,70 litai
 • lėšos iš Finansų ministerijos vykdomos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programos LR valstybės biudžeto lėšomis – 226 748,83 litai
 • parama iš Norvegijos finansinių mechanizmų fondo – 1 250 148,39 litai.
Kalbos »