K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda
K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Gydytojų specialistų medicinos normos

Ligoninėje dirbančių gydytojų specialistų medicinos normos skelbiamos LR Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame tinklalapyje.

Kalbos »