K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

NELEISKIME KURSTYTI NESANTAIKOS!

Šiuo sunkiu laikotarpiu, kai vykdoma karinė agresija prieš Ukrainą, turime išlikti pilietiškais bei atsakingais. Kiekvienas turime Konstitucinę teisę į savo nuomonę ir įsitikinimus, tačiau tai neturėtų būti susiję  su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.  Lietuvos Respublikoje karo propaganda yra draudžiama.

Noriu pabrėžti, kad VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje nekurstoma nesantaika, netoleruojamas kitakalbių ar kitataučių užgauliojamas ir asmeniniai įsitikinimai dėl karo Ukrainoje netampa prioritetu darbinėje veikloje.

Mūsų ligoninėje gydomi visi pacientai nepriklausomai, kokios tautybės, rasės ar politinių pažiūrų jie bebūtų.

Taip pat svarbu akcentuoti, kad apie pastebėtus viešus pasisakymus, kurstančius neapykantą ar pritariančius karinei agresijai, galima pranešti Lietuvos Policijai ar Prokuratūrai.

Būkime geranoriški bei išlaikykime pagarbą vienas kitam!!!

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės

Vyriausiasis gydytojas Virginijus Žalimas

Comments are closed.
Naujienos
Kalbos »