K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda
K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimas

Vaistų reklamuotojai VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistą tik bendrų gydytojų susirinkimų metu iš anksto suderinę laiką su:

  • Vyriausiojo gydytojo pavaduotoju gydymui (tel. 8 (46) 484102), kai organizuojamas reklaminis renginys stacionare dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams;
  • Konsultacinės poliklinikos vedėju (tel. 8 (46) 484151), kai organizuojamas reklaminis renginys Konsultacinėje poliklinikoje dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams;

Vaistų reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka patvirtinta  vyriausiojo gydytojo 2019-03-12 įsakymu Nr. 48 „Dėl vaistinių preparatų reklamos įstaigoje“.

Su įsakymu galima susipažinti įstaigos internetiniame tinklalapyje, vyriausiojo gydytojo pavaduotojo gydymui kabinete, Konsultacinės poliklinikos vedėjo kabinete.

Administracija

Vaistinių preparatų reklaminių renginių ataskaitos:

  • 2021 metais vyko 1 renginys.
  • 2022 metais  vyko 2 renginiai.
  • 2023 metais  vyko 3 renginiai.
Kalbos »