K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda
K. Donelaičio g. 7, LT-92140, Klaipėda

Duomenų apsauga

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) 2016/679. Šis Reglamentas įpareigoja duomenų valdytojus tvarkyti duomenis skaidriai, t. y. tinkamai informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymo tikslus, apimtis bei teises.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Informuojame, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Klaipėdos vaikų ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galite telefonu (8 46) 4 84 100 arba elektroniniu paštu dap@kvl.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su
asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos dokumentai

Kalbos »