fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Priėmimo skyrius

Priėmimo skyrius

Bendra informacija
 • Telefonas: +370 46 484120
 • Darbo laikas: 0:00 – 24:00, 7 dienas per savaitę
 • Adresas: K. Donelaičio g. 7, LT-92140 Klaipėda
 • Skyriaus vedėjas: Evelina Ilma Bielskienė
 • Vyresnioji slaugytoja: Audra Žemaitė
 • Priėmimo skyriuje Jus aptarnaujantis personalas:

  • Image

   GYDYTOJAS

   • Apžiūri pacientą
   • Skiria tyrimus
   • Skiria gydymą
  • Image

   SLAUGYTOJAS

   • Nustato skubiosios pagalbos suteikimo kategoriją
   • Įvertina gyvybines veiklas
   • Atlieka manipuliacijas
  • Image

   SLAUGYTOJO
   PADĖJĖJAS

   • Padeda bendrosios praktikos slaugytojui
   • Palydi iki skyriaus
  • Image

   REGISTRATORIUS

   • Tvarko medicininius dokumentus
   • Registruoja duomenis elektroninėje sistemoje
Skubioji (būtinoji) pagalba
 • Kreipiantis pagalbos į Priėmimo skyrių privalote turėti asmens dokumentą.
 • Priėmimo skyriuje pacientą pasitiks ir pirmą kartą būklę įvertins čia dirbantis slaugytojas.
 • Slaugytojas, po apžiūros, nustatys pagalbos teikimo kategoriją ir jums įteiks pagalbos teikimo kortelę, spalva rodo pagalbos teikimo skubumą.
  • Image Pagalba teikiama iš karto
  • Image Pagalba teikiama neatidėliotinai
  • Image Skubi pagalba
  • Image Gali laukti

  LR SAM 2018-05-23 d. įsakymo Nr. V-598 11 punktas nustato: “…jei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tuo pačiu metu atvyksta keli pacientai, kuriems reikalinga skubioji medicinos pagalba, ir pagalba negali būti suteikta vienu metu, pirmiausia ji turi būti suteikta pacientams, kuriems reikalinga 1 kategorijos, po to – atitinkamai 2, 3 ir 4 kategorijos pagalba.“

 • Slaugytojas paprašys Jūsų užpildyti duomenis kortelėje, kurie bus reikalingi registruojant pacientą į E. sveikatos sistemą.
 • Pacientą gydytojas apžiūrės ne pagal kreipimosi laiką, bet pagal nustatytą būklės sunkumą (kategoriją).
 • Priėmimo skyriaus gydytojas po paciento apžiūros sudarys tyrimų ir gydymo planą, priklausomai nuo tyrimų sudėtingumo, ištyrimas gali trukti 3 – 4 val.
 • Gavęs tyrimų atsakymus gydytojas aptars tolimesnį gydymą, nuspręs ar pacientą reikia gydyti stacionare, pateiks rekomendacijas Jums ir Jūsų šeimos gydytojui.
 • Priėmimo skyriuje galite užduoti klausimus apie tyrimų ir gydymo eigą pacientą apžiūrėjusiam gydytojui ar slaugytojai.
 • Nedelsiant informuokite slaugytoją ar gydytoją, jei paciento savijauta pablogėjo.
 • Jei po apžiūros gydytojas nuspręs, kad paciento būklė neatitinka nei vienos skubiosios pagalbos teikimo kategorijos – už suteiktą paslaugą reikės susimokėti.
Planinė hospitalizacija
  • Planinė hospitalizacija vykdoma nuo 10 valandos.
  • Pacientas atvykęs planiniam ištyrimui privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei galiojantį gydytojo siuntimą (siuntimas galioja 30 dienų).
  • Priėmimo skyriaus slaugytojas jums įteiks baltos spalvos kortelę ir paprašys surašyti duomenis, kurie bus reikalingi registruojant pacientą į E. sveikatos sistemą:
   • Image
  • Planiniai pacientai bus priimami tik tada, kai bus suteikta skubioji (būtinoji) pagalba visiems priėmimo skyriuje esantiems pacientams.

  Odontologijos paslaugos bendrinėje nejautroje.

  Daugiau informacijos apie Odontologijos paslaugas bendrinėje nejautroje. SPAUSTI ČIA…

Užsienio piliečiams
 • VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje Europos Sąjungos šalių piliečiams ir kitos šalies, sudariusios socialinės apsaugos sutartį su Europos Sąjunga, pateikusiems asmens dokumentą ir galiojančią paciento ES draudimo kortelę, nemokamai teikiamos tik skubiosios (būtinosios) pagalbos paslaugos. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje ne Europos Sąjungos šalių piliečiams ar Europos Sąjungos šalių piliečiams nepateikusiems dokumentų, medicinos paslaugos teikiamos mokamai.

  Suteikus paslaugas, pacientas ar paciento atstovas nurodytą sumą darbo dienomis nuo 800 iki 1600 val. sumoka VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės kasoje, po darbo valandų – Priėmimo skyriuje. Sąskaitą faktūrą išrašo įstaigos buhalterija darbo dienomis nuo 800 iki 1600 val., pateikus mokamų paslaugų lapą ir apmokėjimo čekį.

  Išrašą iš medicininių dokumentų gydantis gydytojas išvykstant atiduoda pacientui ar paciento atstovui.

  Pagarbiai,
  VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės administracija

 • В Клайпедской детской больнице не гражданам Евросоюза и гражданам Евросоюза, не предъявившим документы (документ, удостоверяющий личность, и карту страхового полиса Евросоюза), медицинские услуги предоставляются ПЛАТНО.

  За полученные услуги пациент или его представитель должен уплатить указанную сумму в рабочие дни с 8 до 16 часов в кассе детской больницы, а в нерабочие часы – в приемном отделении больницы. Счет – фактуру выписывает бухгалтерия больницы в рабочие дни с 8 до 16 часов при предъявлении листа платных услуг и чека об оплате.

  Выписку из медицинских документов пациенту или его представителю выдает лечащий врач при выписке.

  С уважением,
  администрация Клайпедской детской больницы.

 • The European Union citizens and other patients from countries, which have signed a Social Security Agreement with the European Union, will only be entitled to receiving free EMERGENCY services at the Klaipėda Childrens’ Hospital, provided that they can present their ID and a valid European Union health insurance card. If the patient requires any non-emergent treatment, these services will be paid.

  All non-EU citizens or EU citizens who cannot provide the necessary documents, tratment at the Klaipėda Childrens’ Hospital will be paid.

  After receiving treatment, the patient or the representative of the patient must pay their treatment fees to the cashier at the Klaipėda Childrens’ Hospital during work hours (08:00 – 16:00), or at the Emergency wing after hours. Services can be invoiced during work hours (08:00 – 16:00), after submitting the list of medical services received and the receipt at the accounting office.

  After getting discharged from the hospital, the treating physician will release the records about the treatment provided at the hospital to the patient or his/her representative.

  With respect
  Children’s hospital of Klaipėda