fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas