fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gydytojų specialistų medicinos normos

Gydytojų specialistų medicinos normos

Ligoninėje dirbančių gydytojų specialistų medicinos normos skelbiamos LR Sveikatos apsaugos ministerijos internetiniame tinklalapyje.