fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras.