fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projektai

Projektai

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vykdomas projektas „Specializuotų paslaugų vaikams kokybės gerinimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje“ (EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0010).