fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vadovų darbotvarkės

Vadovų darbotvarkės

Skelbiama informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaduotojų įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

Šiuo metu VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje viešų susitikimų nėra numatyta.